IFRAME SYNC

Tuổi trẻ Hải Dương học và làm theo lời Bác

Không ngại khó, không ngại khổ, có ý chí vươn lên trong học tập, lao động sản xuất, làm việc để đóng góp sức mình vào công cuộc dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đó chính là những gì mà tuổi trẻ Hải Dương đã và đang thực hiện trong suốt những năm qua.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện phong trào, hành động, tuổi trẻ Hải Dương luôn chú trọng việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm hình thành lớp thanh niên ưu tú, thật sự là “mùa xuân của xã hội”.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC