IFRAME SYNC

Tuổi trẻ Long An tiên phong chuyển đổi số

Với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, trong Tháng thanh niên năm 2023, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh Long An  đã triển khai các hoạt động tình nguyện, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ số cho đoàn viên thanh niên và người dân bằng công trình phần việc cụ thể, thiết thực mang lại hiệu ứng xã hội cao. Trong đó, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phát huy vai trò của mình trong việc tiên phong chuyển đổi số.

Mô hình “Quầy thanh niên hỗ trợ công dân” được Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giao cho Chi đoàn Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện với mục đích giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững kiến thức, quy trình, thao tác trên Cổng dịch vụ công về việc đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí, đánh giá mức độ hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản, thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, góp phần nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia và tỉnh. Chi đoàn Trung tâm đề ra mục tiêu phấn đấu bảo đảm tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm trong năm 2023 đạt trên 95% vào bảo đảm tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong năm 2023 đạt trên 30% so với tổng số phí, lệ phí thu được; bảo đảm trên 50% theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh còn thành lập đội hình IT xanh, triển khai thực hiện công trình thanh niên năm 2023, “Nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên”, tổ chức ra quân tuyên truyền chuyển đổi số cho người dân, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Các đội hình sẽ đến từng nhà của hộ dân, các đồn biên phòng để hướng dẫn người dân và cán bộ chiến sĩ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng công dân số “Long An số”, cài đặt và sử dụng ứng dụng VneID, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Thời gian qua, các đội hình này đã tổ chức ra quân 20 đợt tuyên truyền về chuyển đổi số cho hàng nghìn người dân, cán bộ chiến sĩ trên địa bàn tỉnh.

Với chủ trương hướng cán bộ, đoàn viên thanh niên xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số, đến nay, các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã thành lập và duy trì 188 đội hình “IT xanh” và  996 Tổ công nghệ số cộng đồng. Tin tưởng rằng, với sức trẻ và tính tiên phong, sáng tạo, Tuổi trẻ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ góp sức mình cùng với Tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC