IFRAME SYNC

Tuổi trẻ Ninh Bình chung tay bảo vệ môi trường

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được triển khai và nhân rộng. góp phần cải thiện môi trường tại cộng đồng dân cư.

Mô hình tuyến đường thanh niên chung tay bảo vệ môi trường tại xóm 6, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn. Tại các tuyến đường của xóm hiện có 50 thùng rác được tuổi trẻ huyện Kim Sơn trao tặng cho các hộ dân trong xóm, tạo điểu kiện cho các hộ dân thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh tặng các thùng rác để thu gom rác thải sinh hoạt, cán bộ đoàn địa phương còn thường xuyên kiểm tra, tích cực tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt bảo vệ môi trường, tập kết rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định.

Thời gian qua, tuổi trẻ trong huyện đã tiên phong trên nhiều phong trào do Đoàn các cấp phát động như phong trào thanh niên tình vì cuộc sống cộng đồng, phong trào “Tuổi trẻ Kim Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, phong trào “Chống rác thải nhựa”… Với phương châm: Mỗi đoàn viên thanh niên một hành động, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường. Tuổi trẻ trong huyện đã đảm nhận các tuyến đường tự quản, xây dựng cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng và nhân rộng mô hình, công trình, phần việc thanh niên bảo vệ môi trường.

Huyện đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường sống, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của huyện tổ chức ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Tháng thanh niên”, chiến dịch hè thanh niên tình nguyện…; huy động đoàn viên thanh niên tham gia thu gom xử lý rác thải. Bên cạnh đó, phong trào “Chống rác thải nhựa” cũng được các cở sở đoàn triển khai hiệu quả, tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. Các cơ sở đoàn đã duy trì hoạt động hiệu quả 11 đội thanh niên tình nguyện ở các xã, thị trấn tham gia vệ sinh môi trường. Từ đầu năm 2023 đến nay, Các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Kim Sơn thi đua, sôi nổi thực hiện trên 300 công trình, phần việc thanh niên: công trình “Thắp sáng đường quê”, “Ánh sáng an ninh”; “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp”, “Đường cây thanh niên”, “Vườn hoa thanh niên”.

Việc tích cực tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của tuổi trẻ Kim Sơn, không những tăng cường sức mạnh đoàn kết trong tập hợp thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống tại địa phương luôn xanh, sạch, đẹp.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC