IFRAME SYNC

Tuổi trẻ Thái Bình ra quân đồng loạt hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc lần IV năm 2023

Vừa mới đây, 8/8 huyện, thành đoàn tại tỉnh Thái Bình đồng loạt ra đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc lần thứ IV năm 2023 với chủ đề: “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”

Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” đã được 100% các huyện, thành đoàn triển khai, tập trung đi vào các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, nổi bật như:
– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh niên, người dân về các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm điện và năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, trồng cây xanh, ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép…

– Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đối số; duy trì hiệu quả các đội hình Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tham gia nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; triển khai số hóa các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh…

Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” đã được 100% các huyện, thành đoàn triển khai, tập trung đi vào các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, nổi bật như:
– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh niên, người dân về các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm điện và năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, trồng cây xanh, ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép…

– Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đối số; duy trì hiệu quả các đội hình Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tham gia nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; triển khai số hóa các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh…

 

Nguồn: Tỉnh Đoàn Thái Bình

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

 

IFRAME SYNC