IFRAME SYNC

Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong chuyển đổi số.

Tháng 3 – tháng thanh niên – tuổi trẻ cả nước hăng hái phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, đơn vị.

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/Congthongtinthanhnienso

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC